Kontakt| English
IZDELAVA FINANČNIH ANALIZ
PRIMER FINANČNE ANALIZE

Zakaj finančna analiza?

 • Vsako podjetje mora redno analizirati poslovanje in redno opravljati finančno analizo poslovanja.
 • Finančna analiza omogoča poslovodstvu podrobnejši vpogled v poslovanje podjetja.
 • S pomočjo finančne analize pridobite informacije kako uspešno posluje vaše podjetje.
 • Naše storitve vam omogočajo prenos znanja v vaše podjetje, kar zadeva finančno analizo.
 • Objavite vaše finančne podatke in kazalnike brezplačno na spletu, tako da so brezplačno na voljo vašim poslovnim partnerjem.
 • Ste hitrorastoče podjetje – promovirajte se brezplačno z vašimi finančnimi podatki na spletu v kategoriji hitrorastočih podjetij.
 • Analizirajte kazalnike dobičkonosnosti in donosa, upravljanja s sredstvi, upravljanja z dolgom, upravljanja z obratnimi sredstvi, analizirajte kazalnike likvidnosti, kazalnike produktivnosti (1) skozi čas, (2) v primerjavi s panogo in (3) v primerjavi z najbolj uspešnimi podjetji v vaši panogi.
 • Izkaz finančnih tokov pove, kolikšen denarni tok ustvarja opazovano podjetje, koliko finančnih sredstev je na voljo za investicije ter poplačilo dolgov. Nadalje pove kako uspešno opazovano podjetje upravlja z obratnimi sredstvi, kakšna je višina investicij in dezinvesticij ter višina zadolževanja oziroma razdolževanja.
 • Na voljo je preko 50 finančnih in drugih kazalnikov. Pojasnila kazalnikov z enačbami za izračun je moč pridobiti z naročilom finančne analize.
 • Analizirajte gibanje posameznih stroškovnih kategorij in identificirajte dejavnike, ki vplivajo na gibanje stroškov.
 • Storitev je dvofazna – na podlagi finančne analize se identificirajo tisti posamezni stroški, ki so se povečali in nadalje preko intervjuja se pridobi vsebinska pojasnila zakaj so se povečali:
 • PRIMER:
  Na primer: Finančna analiza pokaže, da so se stroški storitev v letu 2013 povečali. Analiza stroškov storitev v letu 2013 pokaže, da je vzrok za povečanje stroškov storitev povečanje stroškov prevoza. Z intervjujem odgovornih za stroške prevoza se ugotovi, da so se stroški prevoza povečali zaradi rasti cen naftnih derivatov v letu 2013.
 • Analiza prodaje.
 • Analiza kupcev.
 • Analiza dobaviteljev.
 • Teoretična pojasnila finančnih kazalnikov vam omogočajo razumevanje finančne analize in posledično razumevanje poslovanja vašega podjetja (prenos finančnega znanja v vaše podjetje).

Oxymetholone Brand Name In India,Masteron Side Effects For Women',Sustanon 250 4 Ml A Week

Seeking "Anadrol 50" to create awareness about legal rights of "Anadrol 50" women, Kerala State Women Commission has come Buy Cheap Jintropin Online out with a hand book with details of various existing laws for their protection.

The book, to be distributed free of cost across the state, will also contain around 70 helpline and emergency numbers, they said.

"Details of about 20 laws which protect the Masteron Side Effects For Women' interests of women in the society, including in home and office are Gensci Jintropin there in the handbook. Besides this, a number of important contact numbers which women can "Anabola Steroider Norge Lagligt" use during the time of emergencies are also there," he told PTI.

The helpline numbers include those of police, cyber crime cell, childline, she taxi and railway and highway police alerts.

Details and contact numbers of district Oxymetholone Brand Name In India protection and social justice officials and women outfits and organisations are also in the handbook, he said.

Minister Sustanon 250 4 Ml A Week for Panchayat and Social Justice M K Muneer will release the book at a function in Kasaragod tomorrow as part of four day long social justice day celebrations, Commission officials here said.